Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 15 of 15 (0.016 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Inteckning"
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant:s fodran om inteckningshandlingar som säkerhet för dom pengar han lånat till P.A.Svanberg (10.000 kr.) har här häradsrätten utfärdat begärd handling.
Keywords: kalix id 191-195; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; häradsrätten; svanberg; inteckning; lån
Downloads: 38
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
Grosshandlaren Johannes Sällström har undertecknat sin Inteckning om 5/48 av Näsby nr. 2 för en skuld på 20.000 kronor plus 6 % ränta.
Keywords: kalix id 148-150; kalix avd f inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; näsbyn; skuld; inteckning
Downloads: 88
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett lån av Johannes Sällström på 7000 kr. Som säkerhet för lånet intecknas Filipsborgs hemman nr. 5 om 1/12-dels mantal i Rolfs by. Samma inteckningslån förnyades ständigt fram t.o.m. 1913.
Keywords: kalix id 229-232; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; svanberg; rolfs by; lån; inteckning
Downloads: 46
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg begär inteckning om 5/48-delar av hemman nr.2 i Näsbyn (ägt av Johannes Sällström) som säkerhet för ett lån på 12.000 kr till Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 243-245; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; sällström; lån; skuld; inteckning
Downloads: 44
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Ett gammalt inteckningslån där Provincialläkaren Dr Kleinchmidth lånat 500 kr av Carl Emil Grundén år 1851. År 1860 är lånet betalt så därmed kan inteckningen dödas.
Keywords: Kalix id 301-304; historisk skogsexport från kalix älvdal; skuld; lån; inteckning; Grundén; Svanberg; Filipsborg
Downloads: 62
[texts]Låneansökan - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg ansöker om inteckning av sin andel i utdikningsprojektet i Fågelträsk. Ineckningen var för ett lån på 1500 kr. Häradsrätten godkände inte ansökan utan lät den bli vilande.
Keywords: kalix id 331-332; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; inteckning; län
Downloads: 38
[texts]Inteckningsansökan - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg begär av häradsrätten ett inteckningslån på 3000 kr. Som säkerhet ställs hemmansdel nr 5 i Rolfs by tillhörande Filipsborgs fastighet.
Keywords: Kalix id 305-306; historisk skogsexport från kalix älvdal; Inteckning; lån; Svanberg; Filipsborg; Rolfs
Downloads: 61
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 296; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 5
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
P.A. Har ett lån på 6000 kr hos Härnösands Enskilda bank. Som säkerhet finns ett hypotek (inteckning). Handlingen har makulerats
Keywords: kalix id 250-251; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; härnösand; bank; hypotek
Downloads: 55
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant:s fodran om inteckningshandlingar som säkerhet för dom pengar han lånat till P.A.Svanberg (10.000 kr.) har här häradsrätten utfärdat begärd handling. Se även id 191-195.
Keywords: kalix id 196-201; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; lån; säkerhet; häradsrätten; svanberg
Downloads: 48
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg har erhållit ett lån av Johan Hackzell på 7000 kr. Som säkerhet lämnar han privata fodringar på sammanlagt 4400 kr, plus en inteckning för utdikningsprojektet i Fågelträsk. Samt två aktier i ångslups-aktiebolaget Svalan, á 50 kr.
Keywords: kalix id 233-235; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hacksell; fågelträsk; ångbåt; projekt
Downloads: 46
[texts]Gravitationsbevis - Filipsborgsarkivet
Gravitationsbeviset är en granskning av att Filipsborg fastighet ( Rolfs nr. 5), som motsvarar det inteckningar som finns på fastigheten. Två inteckningar föreligger år 1870=3000 kr och år 1879=7000 kr.
Keywords: kalix id 156-158; kalix avd b gravitationsbevis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; inteckning; rolfs
Downloads: 91
[texts]Inför auktionen - Filipsborgsarkivet
Bl.a. Att AB Båtskärsnäs förbinder sig att vid kommande auktion av Näsbyn nr. 4 betala för dom fodringar banken har på Johannes Sällsträm, mot att banken överlämnar samtliga inteckningar på hemmanet.
Keywords: kalix id 185-188; kalix avd b förbindelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; båtskärsnäs; sällström; näsbyn; fodringar; skuld; inteckning
Downloads: 38
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Den inteckning som fanns som säkerhet på Johannes Sällström (för 5/48-delar av hemmanet Nr. 2 i Näsbyn), blev förnyat på begäran av långivaren Carl Emil Kant. Lånesumman uppgick till 20.000 kr.
Keywords: kalix id 239-241; kalix avd a protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; kant; inteckning; lån; näsbyn
Downloads: 50
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant har detta protokoll upprättats för den fodran på 10.000 kr som han har Hos P.A. Svanberg. Som säkerhet står denna Inteckning, som här omfattar 1/12 mantal i hemmanet nr. 5 i Rolfs by.
Keywords: kalix id 179-182; kalix avd e protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; svanberg; inteckning; rolfs by; hemman
Downloads: 50
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts